מאמרים

הנחה במסי רכישה של דירה

הנחה במס רכישה מיועדת להורים לילדים המקבלים גמלת נכות בשיעור מלא(100%) ובנוסף נקבעו להם אחוזי נכות במוסד לביטוח לאומי. משפחה

הטבות בדיור – משכנתאות

הזכאות להלוואה לרכישת דירה לחסרי דיור הורים לילד נכה או אדם נכה זכאים להלוואה מיוחדת לרכישת דירה. תנאים מזכים: לפחות

מי זכאי לגמלת ילד נכה

ילד (עד 18 שנים) של מבוטח (גם כזה שנפטר), כולל ילד חורג ומאומץ, העומד באחד התנאים הבאים, זכאי לקצבת ילד

נכות כללית

ביטוח נכות כללית משלם קצבה חודשית למי שעקב נכות צומצם כושר השתכרותו (מקור הנכות אינו רלוונטי). במסגרת ביטוח נכות משולמות