בדיקת זכאות

שלב ראשון

שלב 1 מתוך 2

על מנת לבדוק את זכאותך בצורה הטובה ביותר נזדקק למסמך "סיכום מידע רפואי", הם יש ברשותך את הטופס זמין לשליחה?

אין לי "סיכום מידע רפואי"

יש לי "סיכום מידע רפואי"