מאמרים

ועדות רפואיות

מבוטח שהגיש תביעה יוזמן לוועדה רפואית המורכבת מרופאים המתמחים בליקויים השונים של מגיש התביעה. ובנוסף פקיד /ה הביטוח הלאומי האחראי/ת

תאונת עבודה

תאונת עבודה הינה תאונה שארעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו של עובד אצל מעבידו או מטעמו. כאשר מדובר בעובד עצמאי

תו חניה

את הבקשה לקבלת תג חניה לנכה יכול להגיש מי שסובל ממחלה או מספר מחלות שבגינן הוא מתקשה בהליכה, תנועותיו מסוכנות

ילד נכה

תביעה לקצבת ילד נכה צריך להגיש ההורה או האפוטרופוס של הילד. במשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחה חד-הורית) יגיש את התביעה

קצבת ניידות

קצבה המשולמת למוגבל בניידות העונה לתנאי הזכאות​, להשתתפות בהוצאות הניידות, בין שיש ברשותו ובבעלותו​ רכב ובין שאין. אם המרחק מבית

סיעוד

אדם אשר עקב מצב בריאותו לא יוכל לבצע לבדו או שיזדקק לעזרה לצורך תפקוד שגרתי בסיסי, יהיה זכאי לסיעוד. כדי

תאונות תלמידים

סעיף 6 (ד1) לחוק לימוד חובה קובע כי כל תלמיד הזכאי לחינוך חינם חייב להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות

פטור ממס הכנסה

רבים מהתושבים אינם מודעים לכך, שאדם שחלה או נפגע, עשוי להיות זכאי לפטור מלא מתשלום מס הכנסה. הזכאות לפטור יכולה

אובדן כושר עבודה

בישראל, ישנם שני כיסויים עיקריים למצב של אובדן כושר עבודה בהם מכוסים כמעט כל תושבי המדינה שעברו את גיל 18