fbpx

כל מה שרציתם לדעת על:

הטבות בדיור – משכנתאות

הזכאות להלוואה לרכישת דירה לחסרי דיור

הורים לילד נכה או אדם נכה זכאים להלוואה מיוחדת לרכישת דירה. תנאים מזכים: לפחות 75% נכות יציבה או 80% מוגבלות בניידות.

הזכאות תלויה בדרגת הנכות, בסוג הנכות ובנסיבות המקרה. גובה ההלוואה משתנה מאדם לאדם וכל מקרה נדון לגופו.

משרד השיכון מבחין בין סוגי נכויות לצורך קביעת זכאות להלוואה:

 • נכות צמיתה של 75% – נדרש אישור מביטוח לאומי או ממשרד הבריאות או ממשרד הביטחון המעיד על שיעור נכות ועל היותה צמיתה/יציבה.
 • עיוור – תעודת עיוור לצמיתות ממשרד העבודה והרווחה.
 • נכים על כסא גלגלים – נדרש אישור ממשרד הבריאות או ממשרד הביטחון על היותם רתוקים או זקוקים לכסא גלגלים.

הלוואה לשיפור תנאי דיור לבעלי דירה

אדם נכה או הורים לילד נכה זכאים לשיפור, להטבה ולהקלה בתנאי הדיור על פי צרכיו של האדם הנכה. על האדם/ המשפחה לפנות לבנק למשכנתאות על מנת להנפיק תעודת זכאות מיוחדת לשם רכישת דירה חלופית. גובה הזכאות משתנה וכל מקרה נדון לגופו.

אוכלוסיית היעד

סוג לקות:

נכות פיזית, ליקויי ראייה, רצף האוטיזם, PDD, אספרגר, מחלות כרוניות, מערכתיות, נכויות רב תחומיות, תסמונות, צרכים מיוחדים המוכרים כנכות, עיכוב התפתחותי ( ומוגבלות שכלית התפתחותית )

גיל: מגיל לידה ועד 18

שפה: עברית

נוהל הגשת בקשה איך ולמי פונים :

לצורך הגשת הבקשה להלוואה והוצאת תעודת זכאות, יש לגשת לבנקים למשכנתאות ברחבי הארץ.

קבלת קהל ומענה טלפוני בנושאי סיוע בדיור במחוזות המשרד ובחברות המאכלסות:

 • ימי קבלת קהל: שני ורביעי
 • ימי מענה טלפוני: ראשון עד חמישי בשעות 13:30-8:30
 • קו ארצי אחיד לכל המחוזות: 1-599-505-404

מסמכים נדרשים :

 1. תעודת זהות על נספחיה.
 2. במקרה של היריון – אישור ממוסד רפואי מוכר על היריון מחודש חמישי.
 3. אישורי נכות.
 4. אישור על מספר חודשי שירות חובה בצה"ל/שירות לאומי/שירות אזרחי/שירות מילואים (לשני בני הזוג אם יש) מאחד הגורמים האלה: קצין העיר, אחת האגודות לשירות לאומי, משרד הביטחון או משרד החינוך.
 5. צילום תעודת זהות של כל האחים והאחיות. על הצילום לכלול את מספר הזהות, שמם וכתובתם. לחלופין אפשר למלא תצהיר על פרטי אחים ואחיות שיכלול פרטים אלו.
 6. זוגות נשואים צריכים להמציא תעודת נישואין.
 7. זוגות שנרשמו לנישואין ימציאו אישור על הרשמה לנישואין.
 8. גרושים צריכים להמציא: תעודת גירושין או הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין בסמוך ולפני הגירושין.
 9. אלמנים צריכים להמציא תעודת פטירה של בן/ת הזוג.
 10. משפחות חד-הוריות צריכות להמציא:
  *תעודת גירושין.
  *הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין בסמוך ולפני הגירושין.
  *תצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור.
 11. זוג ידועים בציבור צריכים למלא טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור.
 12.  עולים צריכים להמציא גם תעודת עולה.

ההרשמה כרוכה בתשלום של 70 ש"ח.

שלבי הטיפול בבקשה:

בסיום בדיקת הבקשה מונפקת תעודת זכאות המאשרת את הזכאות, את רמת הסיוע וכן את התנאים.

הסיוע ניתן באמצעות כל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות ולא בהכרח בבנק שהנפיק את התעודה.

 • להלן רשימת הבנקים למשכנתאות:
 • בנק אגוד
 • בנק דיסקונט למשכנתאות
 • הבנק הבינלאומי למשכנתאות
 • בנק ירושלים
 • בנק לאומי למשכנתאות
 • בנק מזרחי טפחות
 • בנק מרכנתיל דיסקונט
 • בנק משכן פועלים משכנתאות

רשימה זו אינה ממליצה על בנק למשכנתאות כזה או אחר.

ערעור

קיימת אפשרות לערער על גובה הזכאות לסיוע ברכישת דירה או על דחיית זכאות בפני ועדות ערעורים של משרד הבינוי והשיכון:

 • ועדת אכלוס עליונה
 • הוועדה הציבורית לערעורים

איך פונים לוועדות הערעור?

את הערעור יש להגיש באמצעות סניף הבנק למשכנתאות, בצירוף מסמכים התומכים בבקשה לקביעת זכאות חריגה. הערעור מועבר למשרד הבינוי והשיכון ונידון בוועדה המתאימה

מכירים מישהו שהמידע הזה שימושי עבורו?
שתפו אותו ועזרו לו למצות את זכויותיו

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן