fbpx

כל מה שרציתם לדעת על:

הנחה בתשלומי ארנונה

תקנות משרד הפנים מחייבות את כל הרשויות המקומיות להפעיל "ועדת הנחות בארנונה ". תפקיד הוועדה הוא לבחון את הזכאות של התושבים להנחות ולקבוע את ההנחה המדויקת על פי מצבו הספציפי של מבקש ההנחה.

מי זכאי?

הורים לילד עם צרכים מיוחדים אשר משולמת בעבורו גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי, זכאים ל% 33 הנחה בארנונה עבור 100 מ"ר משטח הנכס.

אוכלוסיית היעד

סוג לקות: נכות פיזית, ליקויי ראייה, ליקויי שמיעה, רצף האוטיזם, PDD, אספרגר, מחלות כרוניות, מערכתיות, נכויות רב תחומיות, תסמונות, הפרעות נפשיות, מוגבלות שכלית התפתחותית, עיכוב התפתחותי, הפרעות רגשיות

גיל: מגיל לידה ועד 18

שפה: עברית

נוהל הגשת בקשה

איך ולמי פונים ?

 יש לפנות בשעות קבלת קהל לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית.

מסמכים נדרשים :

 1. טופס בקשה להנחה בארנונה (ניתן לקבל במשרדי הרשות המקומית).
 2. אישור עדכני על קבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת!

 • הורים ששטח הדירה שלהם עולה על 100 מ"ר, יקבלו הנחה רק על 100 המ"ר הראשונים ועל השטח הנותר לא יהיו זכאים להנחה.
 • הורים אשר מעוניינים להגיש בקשה להנחה מטעמים כלכליים (מעבר ל33% המגיעים בשל היות הילד עם מוגבלות), נדרשים לצרף גם אישורים על הכנסות והוצאות משפחתיות. הנחה מטעמים כלכליים ניתנת בשיעור של 80%- 40%, אין כפל הנחות.
 • הורים לילד אשר משולמת עבורו גמלת ניידות אך לא גמלת ילד נכה, אינם נכללים בזכאים לקבלת ההנחה ויכולים להגיש בקשה להנחה ב"וועדת חריגים" ברשות המקומית.
 • משפחות אומנה – של ילדים עם מוגבלות המזכה בגמלת ילד, זכאיות אף הן להנחה בארנונה.
  במקרה זה המסמכים הנדרשים הם:
 1. טופס בקשה להנחה מהרשות המקומית.
 2. מסמכים המעידים כי משפחת האומנה מחזיקה בנכס.
 3. מסמכים המעידים על היות המשפחה משפחת אומנה.
 4. אישור מהמוסד לביטוח לאומי המעיד על זכאות עקרונית לגמלת ילד נכה.

מכירים מישהו שהמידע הזה שימושי עבורו?
שתפו אותו ועזרו לו למצות את זכויותיו

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן